– Med fallende fangstverdier er mannskapskostnadene noe lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens bunkerskostnader fortsetter å være høye. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2021 var totalt drivstofforbruk marginalt ned, men drivstoffprisen var 82 prosent høyere. Bunkerskostnadene var 32 millioner kroner høyere i fjerde kvartal 2022 enn fjerde kvartal 2021, skriver Lerøy i fjerde kvartalsrapporten.

Vesentlig lavere margin

– Sjømatmarkedet i 2022 var svært sterkt. Samtidig erfarte vi, som andre industrier, press på kostnader, sier konsernleder Henning Beltestad.

Inntekter fra hvitfisksegmentet i Lerøy, som også inkluderer Lerøy Norway Seafoods som driver prosessering av hvitfisk blant annet fra egne anlegg og kjøpestasjoner, var på 554 millioner kroner i fjerde kvartal.