Inntektene fra villfanget fisk og foredling i første kvartal var på 1079 millioner kroner. Det er 48 millioner kroner mer enn i fjor da inntektene i perioden var på 1031 millioner kroner.

Men i sum var driftsresultatet innen villfanget og foredling på 229 millioner kroner i første kvartal 2023, sammenlignet med 236 millioner kroner i samme periode i 2022.

Sterk pris og svak krone

Utviklingen i råstoffpriser er positiv for hvitfisksegmentet samlet sett, men denne positive effekt er blitt motvirket av lavere kvoter, høyere mannskaps- og bunkerskostnader.