Tor Løkeland er tiltalt etter ligningsloven og straffeloven for grovt skattesvik på