En misforståelse med budskapet i en J-melding (reguleringsmelding fra Fiskeridirektoratet) ble kostbar for «Stormfuglen» og rederiet Stormfuglen Holding.

Det var om morgenen 10. november 2018 at «Stormfuglen» fisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen. Fartøyet er 42 meter langt og tilhører ringnotgruppen. Fartøygruppen hadde ikke lov til å fiske innenfor fjordlinjen i Kvænangen i 2018.

Saksøkte staten

Rederiet fisket 275 tonn sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen. Det kostet rederiet inndragning av fangst på knappe 1,2 millioner kroner. Det var Fiskeridirektoratet som vedtok inndragning i juni i 2021, nesten tre år etter at fisket fant sted.