Det var Skatteetaten som krevde konkursåpning av restaurantselskapet i Måløy. Fiskehuset & Co skylder ifølge tingrettens kjennelse 159.447 kroner i ubetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, merverdiavgift, tvangsmulkt, renter og gebyrer.

Stengte i januar

Sogn og Fjordane tingrett har åpnet konkurs i restaurantselskapet Fiskehuset & Co AS i Måløy. Advokat Klaus Arne Iversen i Måløy er oppnevnt av retten til bostyrer. Første skiftesamling etter konkursen er 16. november i Sogn og Fjordane tingrett.

Ifølge rettens kjennelse så erkjenner skyldner ved styreleder Junna Radunceva at selskapet er insolvent.