Det ble meldt 65 krav på til sammen 10,6 millioner kroner etter konkursen i