Lending Rederi I AS

I Ytrøygrend i Solund er det registrert et nytt aksjeselskap som skal kjøpe, eie, drive og befrakte skip, drive fiskeri og annen virksomhet i samband med fiskeri, samt å delta i andre selskap med lignende virksomhet. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Johan Magerøy.

Stokmo Sjøprodukter

I Silsand i Senja er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal selge fisk og sjøprodukter. Geir Remi Stokmo er innehaver i det nye foretaket.

Fisherman AS

I Oslo er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge varer og tjenester innen båtutstyr og fiskeribransjen og det som naturlig faller sammen med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Espen Medbøe er daglig leder og styreleder.