Olympic Wind Holding AS

Stig Rune Remøy har startet et nytt aksjeselskap i Fosnavåg i Herøy kommune, som skal eie, leie og utleie av skip innen havvind, samt deltakelse i andre selskaper innen fornybar energi. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner og Stig Rune Remøy er styrets leder.

Fiskeriet AS

I Sørreisa er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og kjøp og salg av fisk. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Arne Mathisen er styreleder og daglig leder.