Olympic Wind Holding AS

Stig Rune Remøy har startet et nytt aksjeselskap i Fosnavåg i Herøy kommune, som skal eie, leie og utleie av skip innen havvind, samt deltakelse i andre selskaper innen fornybar energi. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner og Stig Rune Remøy er styrets leder.

Fiskeriet AS

I Sørreisa er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og kjøp og salg av fisk. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Arne Mathisen er styreleder og daglig leder.

Seaquest Norway AS

I Averøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive forhandlervirksomhet, salg og service på dekksutrustning for skip.