Hordaland tingrett avsa 1. november dom i saken om det tidligere Austevoll-selskapet Ocean Fresh Food AS. Selskapet var tiltalt for ulovlig å ha latt være å rapportere omlasting av fisk, fra fire delvis eide fiskefartøy til fabrikkskipet «Ocean Fresh», utenfor den islamske republikken Mauritania.

I stedet for 12 millioner kroner i bot og inndragning av fangst for 63 millioner kroner som tiltalen lød på, kom det en enstemmig dom, med betydelig lavere summer. Tre millioner kroner i bot og inndragning på 200.000