Dåfjord Holding AS

I Sagvåg i Stord er det startet et investeringsselskap som skal investere i selskaper knyttet til fiskeri og eiendom. Det er fisker Geir Stuve Rommetveit som starter selskapet og som er styreleder. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Erikstad Fisk AS

I Vadsø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med fiskerivirksomhet, eie fiskebåter og virksomhet som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Tom Erik Olsen Erikstad er styrets leder og Line Pedersen Erikstad er styremedlem.