Hamna Kystfiske AS

I Kvalfjord i Alta er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske langs norskekysten. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Styrets leder er Jonas Skorpen Bless og styremedlem er Heljar Suhr Mjøen.

Nye Senja Sjøtransport AS

I Silsand i Senja er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive transport på sjø og slepeoppdrag for maritim, offshore og havbruksnæringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Stein Ivar Lorentzen og Kato Johansen er styrets leder.