En fiskeforedlingsbedrift i Midt-Norge har inngått rettsforlik i Trøndelag tingrett med en oppsagt ansatt. Saken endte i tingretten siden den tidligere ansatte var uenig i oppsigelsen.

Sjømatbedriften betaler den tidligere ansatte over 400.000 kroner etter rettsforliket. Partene forhandlet under ledelse av rettsmekleren og oppnådde enighet om utbetaling.

Kompensasjon

Den ansattes arbeidsforhold avsluttes og sjømatbedriften betaler 267.000 kroner i sluttvederlag/etterlønn til den ansatte. Sjømatbedriften betaler også 70.000 kroner til den ansatte som kompensasjon for den belastningen oppsigelsessaken har medført for den ansatte.