Lerøy Havfisks ti trålere fisket 14.862 tonn fisk i tredje kvartal, mot 12.336 tonn i tredje kvartal i fjor. Det er en fangstøkning på 20,5 prosent.

Tilsvarende har konsernet fisket 58.627 tonn hittil i år, opp fra 54.402 tonn i fjor. Det er en økning på nesten åtte prosent etter ni måneder i år.

Lerøy Havfisk har konsesjoner til å fiske over ti prosent av samlede norske torskekvoter nord for 62. breddegrad. Det tilsvarer cirka 30 prosent av trålflåtens totalkvote.