Jøran Helde-selskapet Vela Seafood AS ble begjært konkurs av If Skadeforsikring for manglende betaling av forsikring for snøkrabbe- og vaktbåten «Meredian». Møre og Romsdal tingrett berammet rettsmøte mandag 9. oktober der konkursbegjæringen skulle behandles. Nå har forsikringsselskapet trukket konkursbegjæringen etter at selskapet har betalt regningen.

Sliter tungt økonomisk

Fiskeribladet har vært i kontakt med Jøran Helde. Han sier at han ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for konkursbegjæringen eller hvor stort beløp saken gjelder. Han viser til det han skrev til Fiskeribladet 11.