Skipsmekler Nyvoll og meklerselskapet Atlantic Marine tapte i Møre- og Romsdal tingrett og ble dømt til 17 millioner kroner i erstatning i tingretten etter salget av ringnotbåten «Stormfuglen». Stormfuglen Holding AS og reder Eva Toril Strand saksøkte opprinnelig mekleren som tapte i tingretten. Begge parter anket tingrettsdommen.

Dommen i Frostating lagmannsrett er nå klar, og Atlantic Marine og Nyvoll er dømt til en erstatning på 24 millioner kroner til sammen. Nyvoll må ut med fem millioner kroner personlig.

Rederiets advokat Ulf H.