Under en fiskeriinspeksjon gjennomført av Kystvakten 24. februar i år, 15 nautiske mil nord for Sørøya, ble det avdekket at «Ingvardson» ikke hadde en forsvarlig rigget losleider om bord, heter det i en dom fra Vestre Finnmark tingrett.

Politimesteren glemte

Kystvakten måtte bruke egen losleider for å komme seg om bord i den 20,95 meter lange båten, og anmeldte straks forholdet til politiet. Politimesteren i Finnmark utstedte forelegg samme dag til skipper Thomas Mosesen. Ifølge dommen glemte politiet henvisning til foretaksstraff for TM Fisk AS og politimesteren utstedte rettet forelegg den 9. september 2021.

Siden foreleggene ikke ble vedtatt, ble både skipper og rederi satt under tiltale ved Vestre Finnmark tingrett for brudd på havressursloven, forskrift om leider og straffeloven. Begge møtte i retten, og grunnen til at de ikke vedtok bøtene, var at de mente det er for streng straff.

– Føles som et overgrep

Nå er dommen klar og skipper Thomas Mosesen og fiskebåtrederiet TM Fisk AS i Hammerfest, er dømt i Vestre Finnmark tingrett, til en samlet bot på 75.000 kroner for den ødelagte losleideren om bord i «Ingvardson». Thomas Mosesen er dømt for overtredelse av havressursloven og forskrift om krav til leider på fartøy til å betale 35.000 kroner i bot. Rederiet har fått en foretaksstraff på 40.000 kroner.

– Det er en altfor stor bot, helt forferdelig. Det føles som et overgrep, sier skipper Thomas Mosesen.

Begge to mener at det bøtenivået er helt vilt, men forstår at sikkerheten er viktig.

Ingen unnskyldninger

Hverken skipper eller reder unnskylder seg, tvert imot er begge klare på at det er deres ansvar at losleideren er i forsvarlig tilstand.

– Det er ikke noe tvil om at leideren var dårlig og at vi dessverre ikke hadde sjekket den. Det er ingen unnskyldning for det. Leideren skal være i orden, men reaksjonen er for streng. Det vi reagerer på er bøtenivået. En ny leider koster 6000 kroner og jeg kunne kjøpt ti i året, det hadde ikke betydd noe, sier onkel og reder Tore Mosesen.

Samme dag episoden med Kystvakten skjedde, kjøpte rederiet to nye leidere. Det ble også bemerket av retten.

«Ingvardson» på 20,95 meter er registrert i Hammerfest. Foto: TM Fisk AS

Fikk rabatt for tilståelse

Tore Mosesen forteller at opprinnelig ville påtalemyndigheten ha 96.000 kroner i bot for rederiet og 48.000 kroner for skipper, hvis saken havnet i retten.

– Vi tok en tilståelsesdom og fikk rabatt for det. Men jeg synes det er helt feil med bøter av denne størrelse. Men fiskerne skal straffes hardt, sier Tore Mosesen som synes det er på tide at reglene for leidere må moderniseres.

Han mener fiskerne straffes hardere enn annen skipsfart, noe han også argumenterte for i retten. Retten tok ikke hensyn til den påstanden.

– I dag skal leiderne være tau av hamp. Det tørker aldri og råtner til slutt. Dette er et problem, men det er internasjonale regler som gjelder. Hamp bør erstattes med kunstfiber, sier han.

Begrenset rettspraksis

Ifølge Vest Finnmark tingretts dom er det begrenset med praksis på straffeutmålingen ved brudd på krav om leider. I Nord-Troms tingrett i februar 2020 ble det behandlet en lignende sak, hvor en losleider ikke var i forsvarlig stand og ikke kontrollert i forkant av inspeksjonen.

I dommen står det: «Da vedkommende kystvaktinspektør skulle entre fartøyet, røk begge tauene på losleideren og inspektøren falt i havet. Retten uttalte at et passende utgangspunkt for boten var 50.000 kroner. Tiltalte ble imidlertid idømt en bot på 38.000 kroner på grunn av lang saksbehandlingstid. Retten finner noe veiledning i straffutmålingen i tingrettsavgjørelsen. Selv om denne saken ikke hadde de samme alvorlige konsekvensene, var det samme skadepotensial. Likevel mener retten at boten bør være noe mindre i denne saken, all den tid det ikke oppsto skade».