En fiskeskipper fra Finnmark er tiltalt for overtredelse av lakse- og innlandsfiskeloven og forskrift om fiske i og utenfor vassdrag med anadrome laksefisk. Han har ikke vedtatt et forelegg på 20.000 kroner.

Mannen må møte i Sogn og Fjordane tingrett 9. mai. Retten har satt av en dag til straffesaken.

Samfiske etter brisling

49-åringen skal ifølge siktelsen ha fisket med not etter maritime arter nærmere grensen mellom elv og sjø på 500 meter.

I november 2020 drev skipper og reder om bord i sjarken på ti meter samfiske med en annen båt registrert i Sogn og Fjordane etter brisling med not.