En fiskeskipper fra Troms ble i slutten av januar siktet av politimesteren i Troms for brudd på skipssikkerhetsloven.

Som skipsfører på fiskefartøyet skal han ha unnlatt å sørge for at et skip skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier.

På grunn ved Gisundbrua

Et forelegg på 15.000 kroner ble skrevet ut etter ordre fra Statsadvokatene i Troms og Finnmark.

Grunnlaget for siktelsen og boten skjedde en lørdag i desember i fjor klokken 00.35