Skipperen i 30-årene ble anmeldt av Kystvakten for en underrapportering på 96,7 prosent fangst.

Det var i 2019 at fiskefartøyet under fiske ved Bjørnøya hadde en stor differanse mellom innrapportert fangst og fangst om bord. 70 kilo torsk var rapportert inn, men fangsten om bord var på 2105 kilo rund torsk.

Godtok ikke forelegg

Skipper fikk et forelegg på 18.000 kroner og påtalemyndigheten ville ha inndragning av 70.000 kroner for brudd på havressursloven og forskrift om posisjonsrapportering. Verken skipper eller rederi vedtok forelegget.