Den tidligere fiskeskipperen fra Nordvestlandet fikk delvis medhold i sin anke over et inndragningsbeløp på 300.000 kroner,