Blue Harvest Technologies AS

I Digermulen i Vågan er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle, selge, vedlikeholde og drifte tekniske løsninger og metoder til bruk i ny havbruksindustri. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styremedlem er Rune Sakslo. Styreleder er Nikolai Buer og styremedlem er Ørjan Røed.

Hovland Fisk og Skalldyr

I Vadheim i Høyanger er det startet et enkeltpersonforetak som har som formål å drive kaisalg av fisk og skalldyr. Innehaver er Arnvid Hovland.

Havinor AS

I Alta er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med hav- og kystfiske samt salg av varer, tjenester og opplevelser.