Seafood GroupAS

I Surnadal er et nytt aksjeselskapet startet, som skal etablere, utvikle og drive kommersiell produksjon og salg av tropiske reker, samt alt som står i den forbindelse. Aksjekapitalen er på 170.000 kroner. Martin Gausen er daglig leder. Styrets leder er Jon Gausen, mens Sigmund Anders Røeggen og Asbjørn Drengstig er styremedlemmer.

Vold Kystfiske

Ole-Magnus Lianes Vold har startet et enkeltpersonforetak i Måndalen i Rauma. Foretaket skal drive fiske av hvitfisk og skalldyr. Innehaver er Ole-Magnus Lianes Vold.

Breimo AS

I Fauske er det startet et nytt aksjeselskap som skal delta i andre selskaper, investere, drive jordbruk og fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 170.000 kroner. Daglig leder er Harald Lauritsen Breimo. Han er også styrets leder. Therese Mari Breimo er styremedlem.

North Salmon Service AS

I Herøy er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive utleie av mannskap innen sjøtransportvirksomhet og annet som står i naturlig forbindelse med dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Arnt Erling Paulsen er daglig leder og styremedlem. Tom Eirik Aasjord er styrets leder- Styremedlemmer er Jonny Hansen, Jarle Solemdal, Jan Tore Theimann og Odd Lorentz Strøm. Varamedlemmer er Bjørn Helge Hjartåker, Ørjan Eide Paulsen og Geir Wenberg.