Norway Marin Foods har frist til 14. april til å levere regnskap. Dersom det ikke skjer, vil Regnskapsregisteret varsle tingretten som vil tvangsoppløse selskapet uten ytterligere varsel. Selskapet vil da bli behandlet som et konkursbo.

Norway Marin Foods ble startet i juni 2019 med en aksjekapital på 1.030.000 kroner.

I selskapets årsregnskap for 2020 står det at største eier er styreleder Ruslans Rudevskis som eier 97 prosent av aksjene. Resten eies av styremedlemmene Viktor Igesund (2,82 prosent) og Roar Jarl Igesund (0,1 prosent).