– Alle innstramninger på importen av landbruksprodukter kan få negative konsekvenser for markedsadgang til Europa, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag, til Fiskeribladet.

Han får støtte fra både Robert Eriksson i Sjømatbedriftene og Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Alle tre frykter økt toll vil slå negativt ut for norsk sjømatnæring.

– Norge må ha fokus på forbedringer i våre tollfrie kvoter på sjømat. EU-markedet er svært viktig for den norske næringen, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge,

EU er viktigst

EU er i dag det største markedet for norsk fisk, og i fjor ble det eksportert sjømat til EU for 90 milliarder kroner.