Det normale rentenivået er på rundt 4 prosent. Ifølge analysesjef i Nordea, Ole Håkon Eek-Nielsen, snakker Sentralbanken og USA om at det normale rentenivået skal opp.

Normalrente
  • Med normal rente forstår vi renten som over tid er forenlig med å nå inflasjonsmålet. Det kan sees på som et slags forventet gjennomsnitt over lang tid.
Kilde: Ole Håkon-Eek Nielsen

– Vi tror vi kommer i en situasjon hvor renten må bli vedvarende høyere, fordi vi får et stort inflasjonspress som følge av mangel på råvarer og kapital.