Ballstadgutt AS i Ballstad i Vestvågøy i Lofoten, eide sjarken «Ballstadgutt jr.» som ble solgt i fjor. Selskapet hadde i fjor en bokført inntekt på vel seks millioner kroner. Bare 135.000 kroner kom fra fiskeriinntekter. Resten, annen inntekt er etter salg av båt og kvoter.

Salget ga stor inntekt

I årsrapporten til Ballstadgutt AS kommer det fram at bokførte verdier av fiskekvoter på 450.000 kroner og båten på 1.554.400 kroner er ute av regnskapet. I regnskapet er det bokført annen driftsinntekt på 5.936.350 kroner. Det gir en bokført gevinst på 3.931.950 kroner.

Fiskeriselskapet satt igjen med et driftsresultatet i 2023 på cirka 5,7 millioner kroner og et resultat før skatt på cirka 4,6 millioner kroner. Eierne Asbjørn Olsen (51 %) og Aleidis Olsen (49 %) tok ut et utbytte fra selskapet på 700.000 kroner i fjor.

Mye skatt

Selskapets balanse ved utgangen av fjoråret viser at det var bokført eiendeler for seks millioner kroner i selskapet, i all hovedsak bankinnskudd. Egenkapitalen var på samme tidspunkt på 4,7 millioner kroner, og gjelden som i all hovedsak er skatt og utsatt skatt, var på knappe 1,3 millioner kroner.

Den 10,66 meter lange Selfa-sjarken «Ballstadgutt Jr.» ble lagt ut for salg på slutten av 2022. Båten ble bygget i 2000 og var rigget for line. I dag heter båten «Rotvær» og holder til i Måsøy i Finnmark. Den har fortsatt hyse, torsk og seikvote nord for 62 breddegrad, og eies av Leisund AS.