Reder Karl Magnus Pettersen i Norse Marin AS saksøkte selkollega Bengt Are Korneliussen i rederiet Lance AS for 3,7 millioner kroner, men tapte i tingretten. Pettersen anket saken og nå har Hålogaland lagmannsrett tilkjent Norse Marin en erstatning på 370.000 kroner.

Erstatningen mener retten er riktig, fordi etter rettens oppfatning ville ikke Pettersens fartøy «Ottar» klart å fange alle dyrene som ble overrapportert av konkurrenten «Lance», begge Tromsø-rederier.

Lance overrapporterte

Retten slår fast at Korneliussens selfangstrederi overrapporterte antall fanget sel, og det førte til at totalkvoten i Vestisen i 2020 var brukt opp, og at det dermed ikke var flere dyr igjen for andre fangstskuter.