Denne saken ble først publisert 8. juli 2022.

Det var lokalavisen Marsteinen i Austevoll som blåste nyheten om at Halstensen skulle bygge nytt. Fiskeribladet har skjønt at det lå i kortene lenge, men har ikke fått det bekreftet før nå.

– Ja, vi bygger ny «Gardar» med dieselfremdrift. Vi kaller det drømmerier med fremdrift på LNG (flytende gass) og ammoniakk utvunnet av hydrogen. Nå er realismen i ferd med å overta, og vi er fortsatt avhengige av dieselmotorer. De blir bedre og bedre på effekt og utslipp, sier nestor i Halstensen-gruppen Inge Halstensen til Fiskeribladet.

Halstensens nye «Gardar» som skal bygges ved Katstensens Skibsværft i Danmark Foto: Illustrasjon Karstensens Skibsværft

Halverer antall turer

Båten er på 84 meter og er nær dobbelt så stor som gamle «Gardar», som ifølge Marsteinen ble solgt til Island for noen uker siden og ga 100 millioner kroner i rederikassen. Båten er oppgradert de siste årene og Halstensen har brukt store deler av de solide resultatene til å blant annet skifte motor og instrument.

At de bygger en slik stor båt forklarer Halstensen med at store båter gir færre turer på feltet.

Christian Halstensen og Inge Halstensen i Austevoll Foto: Kjersti Sandvik

– Det blir for eksempel bare halvparten så mange turer som med gamle «Gardar» på kolmule. Og det betyr en halvering av karbonutslipp og bunkers. RSW-tankene om bord har en kapasitet på 3000 kubikk, sier han.

Halstensen er overbevist om at større båter med gjerrige motorer, enn så lenge er den framtidsrettede løsningen for et enda mer miljøvennlig fiskeri.

– Kan bare pakke sammen

– Hva tenker du om bunkerpriser og statlige avgifter framover?

– I dag betaler fiskeflåten et proveny til staten på rundt en milliard kostnader. Avgifter som kun har til hensikt å fylle statskassen. Det er vedtatt å øke de forskjellige avgiftene under bunkersavgiften i årene, til 2 til 2,5 milliarder kroner i 2030. Da kan vi pakke sammen. Vi nærmer oss lønnsomhetsgrensen og myndighetene er nødt til å gjøre noe med avgiftene. Og prisen på bunkers er doblet i forhold til samme tid i fjor, sier Halstensen.

– Det ser ut til å være en flott båt dere skal bygge. Hva koster den?

– Jeg er for gammel til å forstå disse linjene, men det er flotte farger. Prisen vet vi ennå ikke eksakt, for vi bygger i danske kroner. Det er en del avtaler og forbehold og det kan bli endringer. Men prisen er pluss minus rundt 400 millioner kroner for en slik båt, sier Halstensen.

Fire store båter

Byggeprosessen starter snart og vil ta tre år.

– Det er en komplisert og stor båt, men vi skulle gjerne hatt den tidligere. Men de er flinke på tid hos Katsensen, sier rederen.

Halstensen-familien i Bekkjarvik har eid og drevet fire store fiskebåter. Ringnotbåtene «Slaatterøy» og «Manon» ligger i selskapet K Halstensen AS og ringnotbåten «Gardar» i selskapet Gardar AS. «Slatterøy» er den tidligere danske «Ruth», som Halstensen overtok for to år siden.

Da den ble bygget var prisen rundt 250 millioner kroner. Nå som gamle «Gardar» er solgt vil «Slaatterøy» og «Manon» fiske «Gardars» kvoter på nybyggsordningen.

«Granit» er en flytende filetfabrikk til cirka 350 millioner kroner. Fabrikktråleren er 81,2 meter lang og 16,6 meter bred og inneholder utstyr man bare tidligere har drømt om på en fiskebåt. Den ble levert fra Tersan-verftet i Tyrkia i 2017, og fisker torsk og hyse og reker.

Halstensen-konsernet
  • Halstensen-konsernet holder til i Bekkjarvik i Austevoll kommune. Halstensen Holding AS eier samtlige aksjer i K Halstensen AS, Gardar AS, Halstensen Granit AS, Bekkjarvik Eiendom AS, Halstensen Management AS og Halstensen Eiendomsselskap AS.
  • Konsernet eier og driver de tre ringnotfartøy «Manon», «Slaatterøy» og «Gardar» (nettopp solgt), som driver pelagisk fiske med ringnot og trål.
  • Halstensen Granit AS eier og driver den nye fabrikktråleren «Granit» som har konsesjon for trålfiske etter torsk, sei og hyse med ombordproduksjon av filet, sløyd og hodekappet fisk og fiskemel.
  • Bekkjarvik Eiendom AS eier og driver utleie av forretningslokaler og leiligheter i Bekkjarvik.
  • Halstensen Management AS har managementet på de fire fiskefartøyene, mens Halstensen Eiendomsselskap AS er som navnet sier et eiendomsselskap, men har ikke noen stor omsetning.