Mye fisk på Senja-sida gjorde at Andenes fiskemottak klarte seg greit i det som ble et krevende år for mange bedrifter som driver med mottak og fiskeindustri landet rundt. Daglig leder Leif Ronald Kvivesen er fornøyd med fjoråret.

Selskapet omsatte for 132,5 millioner kroner i fjor, og endte på et beskjedent plussresultat på 9851 kroner før skatt.

Slik har vi gått fram
  • Vi har tatt utgangspunkt i Råfisklagets kart over fiskemottak, og tatt utgangspunkt i de som befinner seg i Nordland.
  • Vi