Tidlig onsdag morgen ble skattelistene for i fjor offentliggjort. Fiskeribladet har gjort et uttrekk av alle hav- og kystrederier som hadde en omsetning på over hundre millioner kroner i 2022, og deretter hentet ut hva de som er daglig leder og styreleder hadde i inntekt, skatt, og formue i fjor.

Samlet hadde disse en beregnet inntekt på 375,43 millioner kroner i fjor, skatt på nær 204,4 millioner kroner og en samlet formue på 4,8 milliarder kroner.

I tabellen nede i denne artikkelen kan du se og søke i inntekts-, skatte- og formuetoppene i utvalget.