Noralg AS

I Halsa i Meløy er det startet et aksjeselskap som skal drive produksjon av vegetabilsk materiale, dyrking av alger, aquaponics vs hydroponics virksomhet. Selskapet skal drive forskning og utvikling innen dyrking av alger i en kombinasjon av tilknyttede virksomheter.

Formålet er å utvikle selskapet til en kommersiell virksomhet innen nevnte fagområder. Aksjekapitalen er på 160.000 kroner. Styrets leder er Lasse Buvik. Styremedlemmer er Anker Gerhard Bergli, Trond Johnsen, Hanne Kristin Bergli Magnusson og Henriette Solhaug Lorentsen.

Broks Havfiske

I Kamøyvær i Nordkapp er det startet et enkeltpersonforetak som skal drive hav- og kystfiske, fangst og salg av fisk.