Fiskersønn og stortingsrepresentant Olve Grotle (H) ville samle alle aktører i fiskerinæringen for å skape en nullvisjon for dødsulykker, slik vi har i trafikken. Han gikk ut i Fiskeribladet 19. januar og sa blant annet:

– Det er på tide å legge vekk den gamle tankegangen gjennom hundrer av år, at folk dør på sjøen. Havet gir og havet tar. Vi må komme oss videre, seks dødsfall i året i fiskeri er altfor høyt, sa Grotle.

Stortingsrepresentant Olve Grotle i Høyre.