Røkke og Witzøe har en felles bekjent i Bjørn Flatgård som satt i styret i et TRG-selskap og i Salmar-styret, og har på den måten holdt kontakten, sa Kjell Inge Røkke til pressen torsdag i Trondheim, på spørsmål om hvordan de to kjenner hverandre.

Tar laksen til havs

Torsdag ble det nemlig kjent at Røkke og Witzøe gjennom henholdsvis Aker og Salmar, inngår et strategisk samarbeid, og vil etablere et globalt offshore akvakulturselskap. Det nye, felleseide selskapet, Salmar Aker Ocean, skal drive fiskeoppdrett til havs, både i værharde eksponerte områder og langt til havs.

Ble god kjemi

Røkke fortalte at de hadde møttes på en fotballkamp mellom Liverpool og Manchester, hvor Witzøe fortalte om sine refleksjoner rundt næringen.

- Det ble en god kjemi, og det tror jeg var litt av grunnlaget for at Gustav fant det riktig å ringe, sa Kjell Inge Røkke om et av de første møtene mellom ham og Salmar-gründeren.

- Den telefonsamtalen brakte oss et skritt videre med en gang. Løsningen ligger her, vi må bare samle troppene og gå i gang, fulgte Witzøe opp, som inviterte Røkke til Frøya i mai.

Det manglet ikke på positive ordvekslinger da de to skulle fortelle om likheter og ulikheter mellom dem som forretningsmenn:

- Kjell Inge har jo vært forbilde for mange på på kysten historisk, det at en fiskersønn drar ut i verden og ser mulighetene, skaper ting - det er drømmer vi har vi som bor på kysten. Han er forbilde for mange, tror jeg, sa Witzøe.

- Jeg er mer flamboyant

- Gustav er en ekstremt disiplinert mann, det har jeg fått bekreftet under forhadlingene. Han lever disiplinert også, jeg er jo litt mer flamboyant enn han da, sa Røkke mens han så bort på Gustav og lo:

- Litt mer uforsiktig med pengene jeg tjener. Litt flåsete sagt det også, men det er likhetstrekk og heldigvis forskjeller, slik at vi blir et godt partnerskap.

Gjorde inntrykk

Det var tydelig at besøket på Frøya hos Witzøe, gjorde inntrykk på Røkke:

- Gustav har en enorm erfaring når det kommer til det å utvikle laksen på laksens premisser. Når du går på slakteriet på Frøya og ser det lyser ut av de som jobber der; hvordan kan jeg gjøre dette enda bedre, litt bedre, et øre her, to øre her. Hvordan salgskorpset satt og så ned på laksen. Gustav sa; Det er der pengene kommer fra. Når du ser den fundamentale disiplinen på drift, så følte jeg meg ganske sånn ung. Ung på den måten at da jeg begynte å utvikle American Seafood Company, var det med samme type drive og entusiasme, som jeg så der, sa Røkke.

Mer om hvilke tanker Røkke og Witzøe gjør som om partnerskapet på havbruk til havs, kan du få med deg i videoen under: