Grønholm AS

I Leinøy i Herøy har Storås-familien startet et nytt aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske og eie og drive fiskebåt. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder og styreleder er Tor Andre Storås. Styremedlemmer er Daniel Johan Storås og Olve Aleksander Storås.

Blue Aqua Management AS

I Bergen er det startet et nytt aksjeselskap med 30.000 kroner i aksjekapital. Formålet med selskapet er å drive m aritime tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur innenlands og utenlands, drift av skip, kjøp og salg av administrative tjenester, å eie og drive skip, kjøp og salg av skip, kjøp, eie og salg av aksjer og andeler i andre selskaper, samt hva som står i naturlig forbindelse med dette.