Det var Kystvakten som i 2020 gjennomførte en kontroll av ringnotfartøyet, og avdekket at skipperen ikke hadde rapportert til Fiskeridirektoratets elektroniske rapporteringssystem (ERS). Skipperen brøt derfor ERS-forskriften ved at meldinger om DEP (havneavgang), DCA (melding om fangst), POR (havneanløp) og TRA (omlastingsmelding), ikke ble sendt.

Gått for lang tid

Fiskeridirektoratet ga skipperen 12.000 kroner i bot, men han klaget på vedtaket. Skipperen var ikke klar over at han som skipper på en føringsbåt måtte rapportere i ERS. Fiskeridirektoratet ved ressurskontrollen i region nord vurderte klagen og opprettholdt vedtaket i desember 2021.

Endelig vedtak i saken kom først i vår og Fiskeridirektoratet opprettholdt vedtaket om bot, med hjemmel i havressursloven og deltagerloven. Skipperen er ikke uenig i direktoratets fremstilling av de faktiske forhold, men mente i klageprosessen at saken har tatt for lang tid. Hovedpåstanden er at det har gått så lang tid mellom kontroll og varsel, at direktoratet ikke har hjemmel for å ilegge gebyr.

Argumenter holdt ikke

I klagen fremheves det at skipperen ikke tidligere er dømt for brudd på fiskerilovgivningen. Han har heller ikke hatt noen fortjeneste ved manglende innrapportering, og feilen er utelukkende en formalfeil.

Skipperen påsto også at direktoratet har praksis for å ikke ilegge gebyr når saken har ligget i cirka 15 måneder. Denne saken var da 19 måneder gammel.

Argumentene gikk ikke gjennom hos Fiskeridirektoratet, som ikke kan se at det har betydning for saken om klageren tidligere har opptrådt innenfor loven, eller at han ikke har hatt fortjeneste på feilen. Dermed fikk skipperen endelig avslag og gebyret på 12.000 kroner opprettholdes.