Advokat Per Christian Eriksen i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er bostyrer i det konkursrammede fiskebåtrederiet Eintor AS, som holdt til på Sotra utenfor Bergen. Han har stevnet revisjonsselskapet BDO ved revisor Amundsen for Hordaland tingrett, med krav oppad begrenset til 4,8 millioner kroner.

Tingretten har ikke berammet tidspunkt for rettssaken.

Avga revisorerklæring

Eintor eide tråleren «Øygarden» som skulle fiske blant annet sardinella og makrell i Mauritania. Eintor er det andre selskapet som prøvde seg med «Øygarden» i Mauritania. Det første var Sen Havfiske som også gikk konkurs.