Advokat Per Christian Eriksen i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, er bostyrer i det konkursrammede fiskebåtrederiet Eintor AS. Rederiet eide fiskebåten «Øygarden», som holdt til på Sotra utenfor Bergen, mens båten skulle fiske i Mauritania.

Eriksen har nylig levert sin sluttinnberetning etter konkursen. Der kommer det frem at det konkursrammede rederiets revisor Alexander Amundsens arbeidsgiver BDO, betaler 1,6 millioner kroner til boet for å unngå erstatningssak i retten.

Revisor signerte

Bostyrer Eriksen stevnet revisjonsselskapet BDO for Hordaland tingrett, med krav oppad begrenset til 4,8 millioner kroner.