Torsdag formiddag hevet Norges Bank renten med 0,50 prosentpoeng. Det betyr at styringsrenten nå er på 1,25 prosent.

DN melder at Norges Bank samtidig hever rentebanen. Rentene øker til rundt 3 prosent frem til sommeren neste år.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Bakteppet er den skyhøye prisveksten verden over. Særlig i USA har prisveksten vært høy. Det fikk den amerikanske sentralbanken til å sette opp renten med hele 0,75 prosentpoeng, i stedet for 0,25 prosentpoeng som har vært vanlig, melder DN.

Renten har nemlig tradisjonelt vært et effektivt verktøy for å ta ned inflasjonen ettersom høyere rentekostnader vil få forbrukere til å dempe forbruket og handlelysten.

Norges Bank viser til at prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport, og innebærer at renten øker til rundt 3 prosent frem mot sommeren neste år.

Valutamarkedet reagerte momentant med å styrke den den norske kronekursen med rundt fem øre mot både euro og dollar, viser DN til.