Salten Fangst AS

I Bodø er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive innen havbruk, fiske og fangst. Daniel Olufsen er daglig leder og styreleder. Marius Kristiansen Bent Andre Eliassen er styremedlemmer. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner.

Oceanfood AS

Det nye selskapet er registrert i Tromsø og skal drive utvikling av makroalger og det som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 500.000 kroner. Anne Marit Bjørnflaten er daglig leder og styremedlem. Renate Larsen er styreleder og Ole-Herman Strømmesen er styremedlem.