Halstensen-konsernet i Bekkjarvik i Austevoll er ikke ukjent med