Halstensen-konsernet i Bekkjarvik i Austevoll er ikke ukjent med gode resultater gjennom mange år. Men fjoråret er det sterkeste året i konsernets historie. Driftsinntektene i konsernet økte med 15,5 millioner kroner til 481 millioner kroner i fjor. Driftsresultatet ble på solide 80,5 millioner kroner.

– Fantastisk bra

– Vi må være happy. For pelagisk var det et voldsomt sterkt år i fjor. Vi har ikke hatt så gode bruttotall noen gang. Uten tvil er dette rekordåret, vi har ikke sett så høye tall noensinne.