Sør-Rogaland tingrett i Egersund har tatt Egersund Fiskeri AS under konkursbehandling. Det er besluttet oppbud av styret i selskapet med daglig leder og styreleder Harald Leidland i spissen. Han eide 51 prosent av selskapet gjennom sitt selskap Eigerøy AS.

Øvrige aksjonærer var Leidland Fiskeriselskap AS (Geir Leidland) med 25 prosent og Klungland Holding (Arnt Sigve Klungland) med 24 prosent.

Reder vil ikke uttale seg

Fiskeribladet har kontaktet reder Harald Leidland som ikke ønsker å uttale seg om konkursen i Egersund Fiskeri.