– Vi rekefiskere kan ikke bare være en råvareprodusent lenger, vi må ta kontroll over mer av verdiskapningen rundt produktene våre, sier Tobias Rosendal Bech til Fiskeribladet.

Bech er majoritetseier i fartøyene «Solvaag» og «Sjøkrepsen» gjennom rederiet Sjøkrepsen AS. Selskapet hadde i fjor et årsresultat på rett under 300.000 kroner. I 2021 leverte det et lite minusresultat.

I likhet med resten av næringen kjenner Bech på de høye drivstoffprisene og den nedslående kvoten som ble satt i år for reker i sør.