Det var etter en kontroll av rederiets fartøy «Hunter» 3. februar i Tromsø, at det ble avdekket for mange utlendinger blant mannskapet om bord.

Kontrollen ble utført etter at et besetningsmedlem, en latvisk mann i 30-årene, falt over bord og omkom 30. januar i fjor. Det er verdien av fangsten fra ulykkesturen som nå inndras.

Fiskeridirektoratet avdekket at mindre enn halvparten av mannskapet var bosatt i en norsk kystkommune eller bosatt i en nabokommune til en kystkommune. Etter det Fiskeribladet får opplyst, var det for stor andel utlendinger om bord.