Nikaro AS, som er nærstående til styremedlem Janne-Grethe Strand Aasnæs i Salmon Evolution, har 7. desember 2022 kjøpt 330.000 aksjer i Salmon Evolution til en kurs på 8,3031 kroner pr aksje.

Det fremgår av en melding sendt ut onsdag.

Etter transaksjon eier Nikaro AS 330.000 aksjer i Salmon Evolution. Aksjeselskapet Nikaro eies 100 prosent av Janne-Grethe Strand Aasnæs.

Strand Aasnæs er kjent fra fiskerinæringa, og har ringnotbåten «Strand Senior» og fabrikktråleren «Havstrand» i rederiet Strand Havfiske AS.

Strand Aasnæs er også styreleder i Fiskebåt Vest, samt Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF).