Det var politimesteren i Nordland som i 2019 skrev ut et forelegg til fiskeskipperen på 20.000 kroner, og et inndragningsforelegg til rederiet på 150.000 kroner.

Skipper og rederi godtok brudd på havressursloven og foreleggene. Rederiet er hjemmehørende i Vestvågøy i Nordland.

Det var under fiske i Norges økonomiske sone nordvest av Fugløybanken, at skipperen som nå er i 70-årene, unnlot å registrere og sende daglig melding om fangst, såkalt DCA-melding til Fiskeridirektoratet. Fangst av blåkveite var på 3600 kilo, 3300 kilo og 3500 kilo de tre dagene det ikke ble rapportert.