Politimesteren i Finnmark skrev ut et forelegg på 10.000 kroner for brudd på Innførsel- og utførselslov og forskrift om utførselskvote ved sportsfiske. Mannen får også inndratt fisken til fordel for staten, etter straffeloven.

Kivilompolo tollstasjon

Det var lørdag 8. oktober i fjor at mannen var på vei ut av Norge til Finland ved Kivilompolo tollstasjon. Han hadde med seg 12,3 kilo hvitfisk som han ikke kunne dokumentere opphavet til. Mannen ble siktet for å ha ført ut av landet fisk eller fiskevarer, inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilet.

Han kunne ikke dokumentere at fisken var fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som er registrert hos Fiskeridirektoratet, eller kjøpt fra registrert næringsdrivende eller fartøy.

Tingretten Tana bru

Den polske mannen i starten av 50-årene må møte i Indre og Østre Finnmark tingrett 23. oktober. Han har ikke vedtatt forelegget fra politimesteren i Finnmark, og derfor går saken til retten. Tingretten har avsatt en halv dag til forhandlingene, i rettsbygningen i Tana bru. Påstanden er økt til 12.000 kroner i bot, subsidiært 12 dager fengsel om boten ikke lar seg inndrive.