Dette viser tall som Fiskeribladet har innhentet fra de fem fiskesalgslagene i landet som står for førstehåndsomsetningen av fisk seks uker før årsslutt.

Den nye rekorden blir nær 20 prosent høyere enn fjorårets rekord og forklares av salgslagene i all hovedsak med til dels kraftig stigende fiskepriser i år sammenlignet med tidligere år.

– Vi har liten endring i volum, så verdiøkningen kommer i all hovedsak av prisøkning, fastslår avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, Charles Aas.

Charles Aas avdelingsdirektør salg og omsetning Råfisklaget.