De to irske trålerne «Ronan Ross» og «Sarah David» drev partråling etter NVG-sild i Lopphavet, da Kystvakten kom om bord for inspeksjon i oktober i fjor. Kystvakten avdekket 265 tonn ulovlig fisket NVG-sild på de to kompisbåtene.

Straffesaken mot de to rederiene var berammet til tirsdag 16. januar i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø. Nå er saken utsatt på ubestemt tid.

KV «Svalbard» gjennomførte inspeksjonene på de to irske trålerne. Foto: Geir Vinnes

Båtene fisket i en forbudssone i norsk økonomisk sone 18–19.