En mann i slutten av 30-årene er av Politimesteren i Vest siktet for brudd på havressursloven og ilagt en bot på 10.000 kroner for ulovlige krabbe teiner ved Litle Svartholmen i Bergen.

Det var i september i fjor at det ble oppdaget at mannen hadde to krabbeteiner i sjøen for å oppbevare kamskjell.

Etter påtalemyndighetens mening burde mannen i det minst ha forstått at krabbeteinene også ville fungere som fangstredskaper for krabbe.

Bevist utover rimelig tvil

Teinenes fluktåpninger var på 60 millimeter og de manglet rømningshull, ifølge politiets forelegg.

Kravet til krabbeteiner er at det skal være minst en sirkelformet fluktåpning på hver side av teinen med en diameter på minst 80 millimeter, og innmontert rømningshull.

Påtalemyndigheten mener straffskyld i denne saken kan bevises utover enhver rimelig tvil.

Mannen har ikke godtatt forelegget og må derfor møte i Hordaland tingrett i Bergen 17. april. Retten har satt av en halv dag til saken.

Siden mannen ikke har vedtatt forelegget vil påtalemyndigheten legge ned en påstand om 12.000 kroner i bot, eller 12 dager i fengsel subsidiært. Påtalemyndigheten vil også ha inndradd de to teinene.