Fiskeridirektoratet region Sør politianmeldte Pelagia på høsten i fjor. Årsaken var forhold som kom frem under straffesaken mot Pelagias tidligere daglige leder ved fabrikken i Egersund. Saken ble tidligere i år henlagt av politiet, ifølge Dalane Tidende.

Til avisen sier seksjonsleder ved påtaleseksjonen Pål Jæger-Pedersen, at politiet etter en totalvurdering ikke har funnet grunn til å iverksette etterforskning, og saken er henlagt.

Pelagia avviste alle påstander

– I denne vurderingen er det særlig vektlagt at forholdene som er omhandlet i dommen, ligger noe tilbake i tid, og at opplysningene som lagmannsretten har lagt vekt på, ikke er tilstrekkelig presise og entydige til at politiet har funnet grunn til å iverksette etterforskning, sier politiadvokaten til Dalane Tidende.